AdapteCCa THREDDS Server Catalog http://escenarios.adaptecca.es/thredds/catalog/andorra_obs_clim/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  Observaciones en estaciones de Andorra (climatologĂ­a)   --
         tasminp95_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.91 Kbytes 2022-01-19T17:34:51Z
         tasminp5_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.91 Kbytes 2022-01-19T17:34:51Z
         tasminp1_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.77 Kbytes 2022-01-19T17:34:51Z
         tasminmin_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:49Z
         tasmin_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.96 Kbytes 2022-01-19T17:34:47Z
         tasminNb0_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:52Z
         tasminNap90_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:54Z
         tasminNa20_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:52Z
         tasmaxp99_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.77 Kbytes 2022-01-19T17:34:50Z
         tasmaxp95_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.91 Kbytes 2022-01-19T17:34:50Z
         tasmaxp5_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.91 Kbytes 2022-01-19T17:34:50Z
         tasmaxmax_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:48Z
         tasmaxhwdmax_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:54Z
         tasmax_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.96 Kbytes 2022-01-19T17:34:47Z
         tasmaxNap90_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:53Z
         tasdrp99_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.77 Kbytes 2022-01-19T17:34:50Z
         tasdr_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.96 Kbytes 2022-01-19T17:34:47Z
         prspellb1_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:53Z
         prspella1_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:49Z
         prp95_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:52Z
         prmax5days_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:49Z
         prmax24_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:53Z
         pr_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.91 Kbytes 2022-01-19T17:34:47Z
         prNb1_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:53Z
         prNa1_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 11.06 Kbytes 2022-01-19T17:34:54Z
         hdd_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.75 Kbytes 2022-01-19T17:34:48Z
         cdd_SMN-ANDORRA_1971_2100_clim.nc 10.75 Kbytes 2022-01-19T17:34:48Z

AdapteCCa THREDDS Server at AdapteCCa see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.14 - 2019-07-23T11:04:31-0600] Documentation