AdapteCCa THREDDS Server Catalog http://escenarios.adaptecca.es/thredds/catalog/aemet_obs_clim/catalog.html


Dataset Size Last Modified
     Folder  Observaciones en estaciones de AEMET (climatologĂ­a)   --
         tasminp95_AEMET-OBS_clim.nc 59.95 Kbytes 2022-01-19T17:24:28Z
         tasminp5_AEMET-OBS_clim.nc 59.95 Kbytes 2022-01-19T17:24:28Z
         tasminp1_AEMET-OBS_clim.nc 59.80 Kbytes 2022-01-19T17:24:29Z
         tasminmin_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:25Z
         tasmin_AEMET-OBS_clim.nc 59.99 Kbytes 2022-01-19T17:24:24Z
         tasminNb0_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:29Z
         tasminNap90_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:31Z
         tasminNa20_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:30Z
         tasmaxp99_AEMET-OBS_clim.nc 59.80 Kbytes 2022-01-19T17:24:27Z
         tasmaxp95_AEMET-OBS_clim.nc 59.95 Kbytes 2022-01-19T17:24:27Z
         tasmaxp5_AEMET-OBS_clim.nc 59.95 Kbytes 2022-01-19T17:24:28Z
         tasmaxmax_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:25Z
         tasmaxhwdmax_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:32Z
         tasmax_AEMET-OBS_clim.nc 59.99 Kbytes 2022-01-19T17:24:24Z
         tasmaxNap90_AEMET-OBS_clim.nc 60.65 Kbytes 2022-01-19T17:24:31Z
         tasdrp99_AEMET-OBS_clim.nc 59.80 Kbytes 2022-01-19T17:24:27Z
         tasdr_AEMET-OBS_clim.nc 59.99 Kbytes 2022-01-19T17:24:24Z
         prspellb1_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:31Z
         prspella1_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:26Z
         prp95_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:29Z
         prmax5days_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:26Z
         prmax24_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:30Z
         pr_AEMET-OBS_clim.nc 322.6 Kbytes 2022-01-19T17:24:23Z
         prNb1_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:30Z
         prNa1_AEMET-OBS_clim.nc 322.8 Kbytes 2022-01-19T17:24:32Z
         Folder  old/   --
         hdd_AEMET-OBS_clim.nc 61.47 Kbytes 2022-01-19T17:24:25Z
         cdd_AEMET-OBS_clim.nc 61.47 Kbytes 2022-01-19T17:24:25Z

AdapteCCa THREDDS Server at AdapteCCa see Info
THREDDS Data Server [Version 4.6.14 - 2019-07-23T11:04:31-0600] Documentation